Lesgeven in Brussel

‘Lesgeven in Brussel’ wil Brussel als onderwijsstad positief in de kijker zetten. De promotiecampagne kadert in het door de VGC gevoerde beleid om het succes van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te beantwoorden met een groei van het aantal scholen en leerkrachten. De VGC startte de campagne in 2012 i.s.m. vzw Brik en het Onderwijscentrum Brussel om 16- tot 18-jarigen, studenten uit de lerarenopleiding en huidige leerkrachten warm te maken voor een job in het Nederlandstalig (basis)onderwijs in Brussel. Vanaf januari 2019 zet de VGC de campagne met het OCB verder. Een online en offline mediacampagne en gerichte acties naar de doelgroepen, spelen de troeven uit van lesgeven in Brussel.

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van de kinderen en jongeren. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

www.onderwijscentrumbrussel.be