Lesgeven in Brussel

‘Lesgeven in Brussel’ wil Brussel als onderwijsstad positief in de kijker zetten. De promotiecampagne kadert in het door de VGC gevoerde beleid om het succes van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te beantwoorden met een groei van het aantal scholen en leerkrachten. De VGC werkt samen met het Onderwijscentrum Brussel en Brik om 16- tot 18-jarigen, studenten uit de lerarenopleiding en huidige leerkrachten warm te maken voor een job in het Nederlandstalig (basis)onderwijs in Brussel. Een online en offline mediacampagne en gerichte acties naar de doelgroepen, spelen de troeven uit van lesgeven in Brussel.

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van de kinderen en jongeren. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

www.onderwijscentrumbrussel.be

Brik – Student in Brussel

Brik – Student in Brussel is de servicedesk voor stadsstudenten. Samen met de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen zorgen ze voor de studenten in Brussel. Je kan bij hen terecht voor alles wat met het studentenleven in Brussel te maken heeft: studeren, huisvesting, verplaatsingen, het stadsleven en evenementen.

www.brik.be