Lesgeven in Brussel

‘Lesgeven in Brussel’ wil Brussel als onderwijsstad positief in de kijker zetten. De promotiecampagne kadert in het door de VGC gevoerde beleid om het succes van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te beantwoorden met een groei van het aantal scholen en leerkrachten. De VGC werkt samen met het Onderwijscentrum Brussel en Br(ik om 16- tot 18-jarigen, studenten uit de lerarenopleiding en huidige leerkrachten warm te maken voor een job in het Nederlandstalig (basis)onderwijs in Brussel. Een online en offline mediacampagne en gerichte acties naar de doelgroepen, spelen de troeven uit van lesgeven in Brussel.

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van de kinderen en jongeren. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

www.onderwijscentrumbrussel.be

Br(ik – Alles voor Stadstudenten

Br(ik staat voor Brussel&ik, en zet de stad nog beter op de kaart als een plek waar het voor jongeren en studenten goed leren én leven is. Brussel is als een mooie oester die je open moet wrikken. Br(ik doet dit en ontsluit voor jou alles wat mooi, makkelijk, goed, leerzaam, leuk en interessant is. Zo kan je bij Br(ik terecht wanneer je een kot zoekt, kan je gaan feesten op Brussel Brost, studeren in één van de Study Spaces en nog zo veel meer.

www.brik.be